Sunday, 23 December 2018

Al-Imran Ayat 53

3.3.53 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 53:
.

Ringkasan tafsir;

Dan seterusnya kaum Hawayirin berkata, Ya Allah, Kami beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan Injil dan kami ikut Rasul, oleh itu tuliskan lah kami berserta orang syahidin yang memberi penyaksian atas kebenaran para Rasul.
.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKSN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 51~60,
[GS]  https://sites.google.com/site/jambuampang/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      

.


via,
elkenknajid.yahoocom@gmail.com 
(BS mail; elkenknajid.yahoocom.Mencari@blogger.com)