Sunday, 23 December 2018

Al-Imran Ayat 53

3.3.53 
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 53:
.

Ringkasan tafsir;
Dan seterusnya kaum Hawayirin berkata, Ya Allah, Kami beriman dengan apa yang Engkau telah turunkan Injil dan kami ikut Rasul, oleh itu tuliskan lah kami berserta orang syahidin yang memberi penyaksian atas kebenaran para Rasul.

.
[previous] [next] [home]

.
RUJUKSN SUMBER, 

Juzuk
3, Surah3 
Terjemahan, 51~60,
[GS]  https://sites.google.com/site/jambuampang/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      .

Tuesday, 21 June 2016

Surah Al-Baqarah (96)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 96:
.
Ringkasan tafsir;
Lanjutan dari ayat 1.2.95, yang mana kaum Yahudi tidak cintakan mati, maka ayat ini menjelaskan bahawa kaum Yahudi dan Nasrani adalah lebih tamak dari orang-orang musyrik (kaum majusi yang menyembah api) yang tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya adanya hari pembalasan, kerana ingin hidup seribu tahun selamanya.

Oleh itu Allah menegaskan bahawa  tiada seorang pun akan terlepas dari seksaan Allah, walau pun panjang usianya
.
.
[Previous] [Next]
.

Sumber, 

Terjemahan (1.2.91~100);

[GS]  https://t.co/UmIxLYK9EX
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr   
Pautan,
[G+] https://plus.google.com/108976558624766307365/posts/PE5F5Lyey8T
.

Sunday, 31 January 2016

Surah15 (81~90)

Al-Aijr, dari ayat 81~90; 


81. Dan kami telah beri kepada mereka tanda-tanda kami, tetapi mereka berpaling daripadanya.

82. Dan adalah mereka itu membuat rumah-rumah dari batu gunung dengan aman.

83. Lalu azab mengenai mereka waktu pagi-pagi.

84. Maka tidak boleh menolong akan mereka, apa yang mereka telah usahakan.

85. Dan tidak kami jadikan langit-langit dan bumi dan apa yang ada diantara dua-dua nya itu, melainkan dengan kebenaran, dan sesungguhnya saat itu akan datang, lantaran itu, maafkan lah dengan cara yang bagus.

86. Sesungguhnya  Tuhan mu, ialah yang sangat kuasa menjadikan, yang amat mengetahui.

87. Dan sesungguhnya kami telah beri kepada mu tujuh daripada yang diulang-ulang dan Quran yang besar.

88. Jangan lah engkau panjangkan dua mata mu kepada nikmat yang kami berikan dia kepada beberapa golongan dari antara mereka, dan jangan lah engkau berdukacita tentang mereka, dan rendahkan lah sayap mu terhadap mukmin.

89. Dan katakan lah; “sesungguhnya aku ini ialah pengancam yang terang”.

90. Sebagai mana kami telah turunkan seksa atas mereka yang membahagi-bahagi.


Following Twitter, [] https://twitter.com/MalamNuzul/status/693740555268808706


.

Saturday, 27 April 2013

SOP Business AdvisorWASIAT ITU WAJIB.
.
Versi baru (ver:1.1) cara proses WASI & WASIAT ada disini.
Dan  lampiran disediakan dibawah ini adalah versi lama (ver:1.0). 

ads; Search Engine Submission - AddMe
short link; http://t.co/jamh5oyGR0
via blogger; elkenknajid.yahoocom@gmx.com
  (elkenknajid.yahoocom@gmail.com).